Under sommaren instiftades Stiftelsen Clas Ohlson Foundation, en stiftelse vars syfte är att stödja innovation och entreprenörskap i Dalarna, möjliggöra utbildning för unga samt att hjälpa människor i nöd. Vid helgens årsstämma i Clas Ohlson AB beslutade aktieägarna att donera 5 miljoner kronor till stiftelsen som därmed har en grundplåt överstigande 10 miljoner kronor för sitt arbete.

− Tankarna på en stiftelse i Clas Ohlsons namn har funnits en längre tid och nu när Clas Ohlson AB står inför sitt 100-årsjubileum kände vi att tiden är rätt, säger Helena Ek Tidstrand, en av Clas Ohlson Foundations stiftare.

Initiativtagare till Clas Ohlson Foundation är medlemmar av familjerna Ek Tidstrand och Haid, ättlingar till Clas Ohlson och tillika ägare i bolaget Clas Ohlson AB. Stiftarna Helena Ek Tidstrand, Claus-Toni Haid, Björn Haid, och Peter Haid har tillsammans bidragit med drygt 5 miljoner kronor till stiftelsen. Därtill kommer stiftarna varje år att avsätta en del av sin aktieutdelning i Clas Ohlson AB till stiftelsens verksamhet. Under bolagets årsstämma den 9 september 2017 beslutade dessutom stämman att donera ett engångsbelopp om 5 miljoner kronor till Clas Ohlson Foundation.

− Clas Ohlson själv var mån om att vara en god arbetsgivare, en god samhällsmedborgare och kände varmt för sin hembygd Dalarna och vi är väldigt glada och tacksamma för att Clas Ohlsons aktieägare delar vår ambition att hedra Clas Ohlsons minne på detta sätt. Nu ser vi fram emot att driva stiftelsen för att bidra till positiv förändring, säger Dimitri Haid, styrelseordförande i Clas Ohlson Foundation.

Stiftelsens arbete kommer att ledas av en styrelse bestående av ordförande Dimitri Haid, Grischa Haid, Mathias Haid, Göran Sundström samt Tina Englyst. Stiftelsen ska initialt främst verka genom partnerskap med etablerade expertorganisationer inom relevanta områden. Stiftelsen planerar att göra sina första donationer under 2018 inom ett eller flera av de tidigare nämnda fokusområdena.

För mer information, kontakta:
Dimitri Haid, styrelseordförande, dimitri.haid@clasohlsonfoundation.com.