Två miljoner människor har tvingats på flykt sedan terrorgruppen Boko Haram för ett decennium sedan inledde sin offensiv. Clas Ohlson Foundation stödjer Plan Internationals arbete med utbildning för flickor från flyktingfamiljer i norra Kamerun. Barnens utbildning är en livlina och ett hopp om en bättre framtid i en extremt utmanande och utsatt tillvaro.

Enligt FN:s Barnkonvention har alla barn och unga rätt till utbildning och en bra start i livet. Men, särskilt i krissituationer behöver många familjer prioritera vem som ska få tillgång till utbildning. Ofta är det döttrarna i familjen som får stå tillbaka. Samtidigt visar en lång rad studier att när en flicka får gå i skolan får det långsiktiga positiva effekter både för henne själv, hennes familj och samhället i stort.

Stöd till de mest utsatta

Boko Haram accepterar endast traditionella religiösa skolor, tar explicit ställning mot konventionell utbildning. I Nigeria har närmare 900 skolor med sammanlagt 400 000 elever stängts. I vissa områden är det mer än var tredje barn som inte går i skolan. Många studier och organisationer vittnar om att flickor är extra utsatta i konfliktsituationer. Deras behov av mat och sjukvård tillgodoses mer sällan då flickor prioriteras i sista hand. Våldet mot flickor ökar, fler gifts bort, deras rörelsefrihet begränsas än mer och de tvingas oftare sluta skolan.

Risken är nu stor att flyktingflickorna blir än mer utsatta i den kris covid-19 gett upphov till. Erfarenheten från arbete i hälsokatastrofer, som ebola-utbrottet i Västafrika, är att risken för övergrepp, tidiga graviditeter och avbruten skolgång ökar vid kriser. När familjer får det svårare ekonomiskt gifts fler flickor bort så deras familjer får en mun mindre att mätta. Med barnäktenskapen
ökar antalet tonårs-graviditeter. Unga mammor löper betydligt högre risk att dö i förlossningskomplikationer. Enligt UNDP ökade antalet tonårsgraviditeter i de värst drabbade områdena med 65 procent under ebola-utbrottet.

Utbildning för barn på flykt

I flyktingläger Minawao i Kamerun jobbar Plan International med att säkerställa skolgången för barnen i lägret. Varje år nås 44 000 barn och ungdomar i grundskolan och gymnasiet av insatserna. Projektet inriktar sig på att skapa fungerande och säkra undervisningsmiljöer och klassrum, att bidra med undervisningsmaterial samt rekrytera och utbilda lärare. Plan International utvecklar även skolornas hygienfaciliteter (möjlighet till handtvätt, tillgång till dricksvatten och toaletter). Programmet innefattar även uppsökande verksamhet för att motivera fler familjer att låta sina barn, och särskilt sina döttrar, gå i skolan.

Clas Ohlson Foundations stöd bidrar till att Plan International nu kan ge ytterligare 3000 flickor i flyktinglägret Minawao en möjlighet till skolgång, utbildning och hopp om en ljusare framtid.