Clas Ohlson Foundations syfte är bland annat att främja utbildning och hjälpa människor i nöd. Sedan 2020 har stiftelsen stöttat Plan Internationals humanitära arbete med utbildning för flickor i flyktinglägret i Minawao i norra Kamerun. Nu förlängs samarbetet och stödet riktas denna gång till Plan Internationals arbete för barns rätt till utbildning i Nigeria.

I nordöstra Nigeria där terrorgruppen Boko Haram och andra beväpnade grupper genomför attacker hotas barns rätt till utbildning. Sedan 2009 har Boko Haram målmedvetet riktat in sig på utbildningsystemet som en del av sin ideologiska agenda och sitt våld mot samhället. Skolor har förstörts och tusentals barn har kidnappats och tvingats in i barnäktenskap eller används som sexslavar eller barnsoldater. Omkring tre miljoner barn är i behov av stöd i nordöstra Nigeria för att kunna fortsätta sin utbildning. Denna situation, kombinerad med extrem fattigdom, stor ojämlikhet och effekterna av ett förändrat klimat, medför att barnens möjlighet att gå färdigt skolan och därmed får en bättre möjlighet till framtida försörjning äventyras. Situationen utgör dessutom ett allvarligt hinder för att uppnå mål 4 i Agenda 2030 om god utbildning för alla.

Clas Ohlson Foundation kommer att stötta organisationens nylanserade humanitära projekt i distriktet Borno vars huvudmål är att 8000 barn ska återuppta sin utbildning. Projektet inriktar sig på att skapa säkra och fungerande undervisningsmiljöer, att bidra med undervisningsmaterial, psykosocialt stöd samt rekrytera och utbilda 30 nya lärare. 210 existerande lärare kommer också få vidareutbildning för att höja kvalitén på undervisningen. Projektet innefattar även skolkampanjer och uppsökande verksamhet för att motivera fler familjer att låta sina barn gå i skolan.

– Behoven är stora och en avgörande del för att vi ska kunna genomföra vårt arbete är finansiering från partners. Vi är därför mycket tacksamma och stolta för Clas Ohlson Foundations långsiktiga engagemang och stöd för att möta utbildningsbehoven för barn i världen. Detta projekt kommer säkerställa att barn i delstaten Borno får möjlighet att få en bra framtid säger Jessica Eriksson, Partnersansvarig, Plan International Sverige.

–  Vi är mycket glada och nöjda med effekten av vad vi har åstadkommit hittills och att vi kan fortsätta bidra till barns rätt till utbildning tillsammans med Plan International. Genom att möjliggöra utbildning för barn bidrar vi till att forma en bättre framtid för samhällen som drabbats av kriser och konflikter, säger Dimitri Haid Clas Ohlson Foundation.

 

Plan International har sedan 2016 aktivt arbetat i nordöstra Nigeria med att stödja barn som drabbats av konflikten och deras rätt att gå i skolan. Inte minst eftersom skolan ger barnen så mycket mer än kunskap, skolan är också en trygg plats där barnen kan få ett mål lagad mat. Vi vet också att en utbildad flicka föder färre och friskare barn senare i livet.

 

 

 

Bistånd
Skola & Utbildning