Clas Ohlson Foundation förlänger nu sitt samarbete med Plan International för att säkerställa stöd till flickor som flytt terrorgruppen Boko Haram i Nigeria. Stödet ska bidra till att flickor som drab- bats av konflikten får möjlighet att fortsätta sin skolgång.

 Just nu befinner sig nästan 2,2 miljoner människor flykt i Nigeria, medan 124 000 har tagit sig till grannlandet Kamerun. Clas Ohlson Foundation har sedan 2020 stöttat Plan Internationals humani- tära arbete med utbildning för flickor i flyktinglägret i Minawao i norra Kamerun. Nu förlänger Clas Ohlson Foundation återigen samarbetet och planerar fortsatt stöd för att fler flickor ska få tillgång till utbildning.

  • Samarbetet med Plan International ligger helt i linje med vår mission/vilja att främja utbildning och hjälpa människor i nöd runt om i världen. Vi är väldigt stolta över att kunna bidra till det viktiga arbetet för flickors rätt att gå i skolan, säger Dimitri Haid, styrelseordförande Clas Ohlson.

Kamerun är hårt drabbat av bland annat väpnade konflikter och klimatförändringar, med många människor på flykt som följd. Våld, otrygghet och stängda skolor drabbar barnen hårt – och flickor är, som i de flesta kriser, särskilt utsatta.

  • Stödet från Clas Ohlson Foundation är otroligt viktigt för att fler flickor ska kunna få en utbildning trots att de befinner sig på Det ger dem möjligheter att skapa sig ett bättre liv, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

I flyktinglägret Minawao i norra Kamerun jobbar Plan International för att säkerställa skolgången för barn som lever på flykt. Varje år nås 44 000 barn och ungdomar på grundskole- och gymnasienivå av utbildningsinsatserna. Projektet inriktar sig på att skapa fungerande och säkra undervisningsmiljöer och klassrum, att bidra med undervisningsmaterial samt rekrytera och utbilda lärare. Plan Internat- ional utvecklar även skolornas faciliteter så som möjlighet till handtvätt och tillgång till dricksvatten och toaletter. Projektet innefattar också uppsökande verksamhet för att motivera fler familjer att låta sina barn, och inte minst döttrar, gå i skolan.

Bistånd
Okategoriserad