Clas Ohlson Foundation har tillsammans med andra lokala aktörer varit med och stöttat Leksands gymnasium med inköp av moderna 3D skrivare till teknikprogrammet.

Glenn Sandahl på Leksands gymnasium berättar att de nya 3D skrivarna har många fler inbyggda funktioner och är betydligt mer pålitliga än de äldre varianter skolan hittills haft. Användandet av de nya skrivarna bidrar till att både elever och lärare kan tillgodogöra sig den tekniska utvecklingen, och skapar lust till lärande. Att se sin design och produkt i tredimensionellt utförande, jämfört med enbart en ritning, gör stor skillnad för skaparglädjen. Ett exempel på detta är att de datorer som eleverna använder är byggda av eleverna själva.

Den donation som Leksand gymnasium emottagit räckte till, förutom fyra toppmoderna skrivare, även till både förbrukningsmaterial och nya verktyg. All ny utrustning står tillgängligt för eleverna i ett eget rum, ett Makerspace, vilket är tillgängligt för eleverna även utanför ordinarie skoltid.

”Att kunna bidra till ökad innovation och teknisk kunskap ligger helt i linje med Clas Ohlson Foundations syfte, att det dessutom gynnar vår hembygd Dalarna är förstås extra roligt” säger Maria Thulemark, styrelseledamot i Clas Ohlson Foundation.

 

Skola & Utbildning