Cyklonen Idai har orsakat häftiga översvämningar och enorm förödelse för 2,6 miljoner människor i sydöstra Afrika. Värst drabbat är Moçambique där hundratusentals har blivit hemlösa. Barns liv har slagits i spillror. Cyklonen har raserat hus, vält omkull träd och slagit ut infrastrukturen. Det saknas mat, rent vatten, vägar, el och telekommunikation. Toaletter och avloppssystem är förstörda och dricksvattnet förorenat. Med anledning av det akuta läget har Clas Ohlson Foundation beslutat att donera 250 000 SEK till Rädda Barnens insatser i Moçambique.

 

Foto credit Sacha Myers/Save the Children

 

Rädda Barnen har arbetat i den aktuella regionen sedan 1980-talet och har alltid katastrofberedskap. Organisationens katastrofteam är på plats och gör sitt yttersta för att hjälpa barn och familjer, men det är svårt att ta sig fram i området. Nödhjälp har redan landat på flygplatsen i Moçambique, men mer hjälp behövs och Rädda Barnen ser till att alla livsviktiga saker når fram till och åtgärder vidtas för barnen:

 

 

 

*   Tält, presenningar och filtar så att familjer kan sova varmt och torrt.
*   Hygienartiklar som tvål, tvättmedel, vattenreningstabletter, hinkar och vattendunkar, delas ut till familjer för att förhindra spridning av dödliga sjukdomar.
*   Ensamma barn skyddas och Rädda Barnen gör sitt yttersta för att försöka hitta deras anhöriga.
*   Mobila sjukvårdsmottagningar sätts upp för barnfamiljer som sökt skydd på tillfälliga uppehållsplatser.
*   Barnvänliga platser sätts upp där barn kan leka säkert, prata med trygga vuxna och få lite andrum i allt kaos.
*   Få igång skolundervisningen igen, så att barnen inte ska få ett avbrott i sin utbildning.

”Det går nästan inte att ta till sig omfattningen av den förödelse som drabbat så många. Det känns därför bra att stiftelsen snabbt kan gå in och bidra till Rädda Barnen, som redan är på plats, för att hjälpa de allra mest utsatta.”

Dimitri Haid, Stiftelsen Clas Ohlson Foundations styrelseordförande