Plan Internationals arbete för barn som tvingats på flykt från terrorgruppen Boko Haram har lett till att fler unga fått tillgång till utbildning, och därmed hopp om en bättre framtid. Nu förlänger Clas Ohlson Foundation sitt stöd till barnrättsorganisationen och det framgångsrika projektet. Aktiviteterna kommer att utökas och ha ett större fokus på flickor, som är särskilt utsatta.
Över två miljoner människor har tvingats på flykt sedan nigerianska Boko Haram inledde sin offensiv för ett decennium sedan. Plan International har arbetat för att barn, särskilt flickor, från flyktingfamiljer i norra Kamerun ska undervisas i språk och matematik, för att stärka deras framtida utbildningsmöjligheter.

Drygt 3 000 barn och unga har fått stöd, och när Clas Ohlson Foundation nu fördjupar samarbetet med Plan International kommer insatserna att stärkas med ökade resurser för flickor som riskerar att exkluderas eller hoppa av skolan. Projektet omfattar bland annat stöd till flickor som har eller riskerar att hoppa av skolan på grund av barnäktenskap, tidiga graviditeter och sociala normer. Projektet satsar resurser på att stärka pojkars och flickors – inklusive de med funktionsvariationer – allmänna livskunskaper och kännedom om sina rättigheter. Med särskilda insatser stödjer projektet flickor som av olika anledningar hamnat efter med sina studier, så att de kan fullfölja sin utbildning.

Ökad utsatthet till följd av kriser

Terrorgruppen Boko Haram tar tydlig ställning mot konventionell utbildning och i Nigeria har närmare 900 skolor med sammanlagt 400 000 elever stängts. I vissa områden saknar mer än vart tredje barn tillgång till utbildning. Många studier och organisationer vittnar om att flickor är extra utsatta i konfliktsituationer Pojkar prioriteras ofta framför flickor vilket betyder att flickor mer sällan får sina behov av mat och sjukvård tillgodosedda. Våldet mot flickor ökar, fler gifts bort, deras rörelsefrihet begränsas än mer och de tvingas oftare sluta skolan.
Risken är dessutom stor att flickorna som flytt blir än mer utsatta på grund av pandemins effekter. Vid kriser ökar riskerna för övergrepp, tidiga graviditeter och avbruten skolgång. När familjer får det svårare ekonomiskt gifts fler flickor bort för att familjen ska ha en mun mindre att mätta. Med barnäktenskap ökar antalet tonårsgraviditeter och unga mammor löper högre risk att dö på grund av förlossningskomplikationer.

Utbildning för barn på flykt

I flyktinglägret Minawao i Kamerun jobbar Plan International med att säkerställa skolgången för barnen i lägret. Varje år når Plan International i samarbete med UNHCR och andra organisationer runt 44 000 barn och ungdomar i grundskolan och gymnasiet. Projektet som bygger på ett samarbete mellan Clas Ohlson och Plan International inriktar sig på att skapa fungerande och säkra undervisningsmiljöer och klassrum, att bidra med undervisningsmaterial samt rekrytera och utbilda lärare. Nu när samarbetet förlängs kommer projekt att öka insatserna för alla barn men satsa särskilt på flickors skolgång. Plan International bidrar även till att skolorna har tillgång till handtvätt, dricksvatten och toaletter. Inom projektet arbetar Plan International inte bara med barnen utan även deras föräldrar. Det arbetet innefattar bland annat frågor om barnens säkerhet och rättigheter, samt uppsökande verksamhet för att motivera fler familjer att låta sina barn – och särskilt sina döttrar – gå i skolan.

Samarbetet mellan Clas Ohlson Foundations och Plan International kommer att bidra till trygga utbildningsmiljöer och hopp om en ljusare framtid för över 7 000 barn, varav 5 000 flickor, i flyktinglägret i Minawao.