1895 föds Clas Ohlson i byn Skog i Aspeboda socken några mil sydost om Insjön i Dalarna. Hans första jobb fick han vid sju års ålder som springpojke på Åhlén & Holm, som sedermera skulle bli företaget vi idag känner som Åhléns.

Han utvecklar tidigt en passion för teknik och nytänkande och hans första kända uppfinning var en simvante, en vante med ”simhud” mellan fingrarna, som han gjorde en enklare skiss av redan vid 10 års ålder.

Efter att under en tid drivit en cykelverkstad som grundats av hans framlidne bror Arvid startade Clas år 1918 postorderföretaget Clas Ohlson & Co. Clas Ohlsons tanke var att det med största sannolikhet fanns fler som bodde på landsbygden och delade hans teknikintresse och sålde därför initialt tekniska handböcker, men sortimentet utökades snart till att innefatta kameror och tillbehör, konstnärsmaterial samt båt- och möbelritningar.

Clas Ohlson bidrog i stor utsträckning till att radioinnehavet ökade snabbt i landet från mitten av 1920-talet. Radion fanns med i sortimentet från och med 1925 års katalog. 1926 flyttade verksamheten till större nybyggda lokaler, och där etablerades även företagets första försäljning över disk. Genom åren växte bolaget, inte minst på 1960-talet då omsättningen under en femårsperiod fyrdubblades.

Clas Ohlson själv var högst engagerad i bolaget ända fram till sin bortgång 1979 och hans nyfikenhet, entreprenörskap och uppfinningsrikedom bidrog till många försäljningssuccéer genom åren. Men inte minst var han också en uppskattad chef och medmänniska som hade ett omvittnat intresse och omtanke om sina medarbetare.

Clas Ohlson skapade ett företag där respekt och värme var bärande delar av kulturen. Även lokalsamhället utanför företaget fick ta del av Clas Ohlson-andan. Exempelvis uppförde Clas Ohlson på 1930-talet biografen Sang i Insjön som blev en viktig samlingspunkt på orten.

När bolaget Clas Ohlson stod inför att fylla 100 år tyckte Clas Ohlsons familj att tiden var rätt att hedra Clas minne och bidra till lokalsamhället där bolaget verkar såväl som samhället i stort genom instiftandet av Clas Ohlson Foundation. Stiftelsens syfte är att hedra Clas Ohlsons minne genom att stödja innovation och entreprenörskap i Dalarna, möjliggöra utbildning för unga samt att hjälpa människor i nöd.