Många framgångsrika företag har startats i Dalarna, inte minst i och runt Clas Ohlsons hemort, Insjön.

Som ett led i att värna denna tradition har Insjöns skola och Clas Ohlson Foundation inlett ett gemensamt projekt som ska hjälpa Insjöns elever att utvecklas inom innovation, entreprenörskap och företagsanda.

Stiftelsens engagemang skall bidra till att Insjöns skola vid ingången läsåret 2024/25 ska vara i framkant avseende teknik på ett sätt som gynnar elevernas undervisning och Åhl/Insjöbygden.