Innovation, entreprenörsanda och företagsamhet i Dalarna

Clas Ohlson Foundation instiftades 2017 av medlemmar av familjerna Ek Tidstrand och Haid, ättlingar till Clas Ohlson och tillika ägare i bolaget med samma namn. Stiftelsen är en icke-vinstdrivande och från företaget Clas Ohlson AB fristående organisation. Stiftelsens syfte är att hedra Clas Ohlsons minne genom att stödja innovation och entreprenörskap i Dalarna, möjliggöra utbildning för unga samt att hjälpa människor i nöd.

Innovation och entreprenörsskap

Många framgångsrika företag har startats i Dalarna, inte minst i och runt Clas Ohlsons hemort, Insjön. Detta är en tradition att värna om och i Clas Ohlsons anda ska stiftelsen verka för att öka innovation, entreprenörsanda och företagsamhet i Dalarna.

Utbildning för barn och unga​

Att ge unga möjligheter att utvecklas har alltid varit en del av Clas Ohlsons företagande. Detta vill stiftelsen uppmärksamma genom att bidra till att förbättra möjligheter till utbildning för barn och unga, såväl lokalt i Dalarna och Sverige som på andra platser i världen.

Hjälp till människor som är i nöd

Omtanke om sina medmänniskor präglade Clas Ohlson både som människa och som arbetsgivare. Stiftelsen ska därför verka för att öka möjligheterna att hjälpa människor som är i nöd, till exempel vid krig, flyktingsituationer och naturkatastrofer.

Styrelsen

Dimitri Haid

Styrelsens ordförande

Göran Sundström

Ledamot av styrelsen sedan 2017

Grischa Haid

Ledamot av styrelsen sedan 2017

Mathias Haid

Ledamot av styrelsen sedan 2017

Tina Englyst

Ledamot av styrelsen sedan 2017