Clas Ohlson Foundation donerar 250 000 till UNHCRs betydelsefulla satsning på skolgång för barn på flykt. Satsningen syftar till att minska risken för flyktingbarn att hamna i fattigdom, rekryteras som barnsoldater eller utsättas för våld och övergrepp.

Att investera i utbildning är en kritisk åtgärd för att skapa en tryggare framtid och bryta den onda cirkeln av utsatthet.

Under december månad fördubblar dessutom Akelius Foundation den ursprungliga donationen, vilket ger en dubbel effekt till donationen.

Genom detta kan Clas Ohlson Foundation bidra till att ge flyktingbarn möjligheten till en bättre och mer hoppfull framtid genom tillgång till utbildning.

Bistånd
Skola & Utbildning