I partnerskap med Ung Företagsamhet investerar Clas Ohlson Foundation för 2020 i utbildning för unga inom innovation och entreprenörskap i Sverige och med särskild inriktning på Dalarna.

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har Ung Företagsamhet utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar Ung Företagsamhet även på grundskolan där barn och unga får möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. I förlängningen bidrar det till fler jobb, lägre arbetslöshet och fler företagare.

Läs mer på www.ungforetagsamhet.se  ”