I mars donerade Clas Ohlson och Clas Ohlson Foundation 250 000 kronor vardera, totalt 500 000 kronor till UNHCR. Här är en uppdatering om vad vi hittills har bidragit till.

Sedan kriget i Ukraina inleddes har över fyra miljoner människor flytt landet, och över 6,5 miljoner människor är flyktingar inom Ukraina. Behovet av hjälp är stort.
UNHCR har sänt oss en rapport angående deras aktiviteter under krigets första månad. Här är en kort sammanfattning.

I Ukraina har UNHCR:

  • Distribuerat brådskande förnödenheter till 95 000 människor, inklusive till de hårdast drabbade städerna Kharkiv och Sumy.
  • Gett stöd till 73 mottagningscenter för att bygga upp kapacitet att ta emot fler människor.
  • Lanserat ett program med kontantstöd som kommer att nå 360 000 personer inom tre månader. Sedan starten den 17 mars har 8 913 personer fått stöd för sina grundläggande behov.
  • Skickat en konvoj med fyra lastbilar till den ockuperade staden Sumy där situationen är kritisk och levererat grundläggande förnödenheter till 2 000 personer. Andra konvojer har delat ut förnödenheter till 3 000 personer i Charkiv, och livräddande hjälpartiklar till människor som lyckats fly från Mariupol.
  • Inrättat nya lager för förnödenheter i Lviv, Vinnytsia, Uzhhorod och Chernivtsi. Från dessa platser sker nu distribution av nödhjälp till 1,5 miljoner människor.

UNHCR finns också i grannländerna, dit människor flyr, där de samordnar och genomför hjälpinsatser.

För mer information om aktiviteter, besök:
https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/3/623da5894/month-since-start-war-quarter-ukraines-population-displaced.html